image
תחומי פעילות ופרויקטים >> כבישים, תשתיות ופיתוח

אגם פארק נחל באר שבע (בביצוע)

עבודות להקמת ותחזוקת מתחם האגם בפארק נחל באר שבע מטעם החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ.

בוצעו עבודות פיתוח, איטום, בינוי, תשתיות ומערכות מים.

הוקמו אגם ופארק בשטח כולל של כ-120 דונם כולל פיתוח נופי, תשתיות תת"ק, חשמל ותאורה.

פרויקטים נוספים בתחום הכבישים, תשתיות ופיתוח

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות