image image
image

הנהלה

חברת רולידר מבססת את הצלחתה על הון אנושי איכותי ומקצועי.

הדרג הניהולי מורכב מאנשים בעלי ניסיון רב בתחומם.

רמה אנושית ומקצועית גבוהה, מאפשרות ניהול פעילות מורכבת ואיכות ללא פשרות.

החברה מקפידה על ערכי כבוד הדדי ואתיקה מקצועית.

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות