image image
image

תרומה לקהילה

החברה פועלת בקהילה לאורך השנים בתרומת משאבים כספיים מתוך מטרה לעתיד טוב יותר לכולנו.

 

החברה תורמת לקשת רחבה של ארגונים, עמותות ואגודות. ביניהם האגודה למען החייל, האגודה למלחמה בסרטן, אילן-מרכז ספורט לנכים ועוד.

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות