image
תחומי פעילות ופרויקטים >> משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה

אגם פארק נחל באר שבע (בביצוע)

עבודות להקמת ותחזוקת מתחם האגם בפארק נחל באר שבע מטעם החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ.

הוקמה תחנת שאיבה לאגם בפארק באר שבע בהיקף כולל של כ-7 מליון שקלים.

פרויקטים נוספים בתחום המשאבות, טורבינות ותחנות שאיבה

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות