image
תחומי פעילות ופרויקטים >> גשרים

גשר הטכניון, חיפה (בביצוע)

עבודות בינוי להקמת גשר להולכי רגל מטעם הטכניון. בוצעו עבודות תאורה, קונסטרוקציה לגשר, פיתוח ותשתיות.

פרויקטים נוספים בתחום הגשרים

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות