image
תחומי פעילות ופרויקטים >> נמלים

הגבהת תחנת שאיבה ושינוי תוואי קווים ת"ש P

הגבהת ושינוי תוואי הקווים באזור תחנת P5 וייצור והרכבת מעבר מעל תעלת הזנה.

עבור מפעלי ים המלח.

פרויקטים נוספים בתחום הנמלים

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות