image
תחומי פעילות ופרויקטים >> גשרים

הפרדה מפלסית בכפר חב"ד

הפרדה מפלסית מס' 202 במסגרתה - הקמת גשר לרכבים מעל מסילת הרכבת ליד כפר חב"ד, ביצוע קירות תמך, סלילת כבישים ועבודות פיתוח.

 

פרויקטים נוספים בתחום הגשרים

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות