image
תחומי פעילות ופרויקטים >> כבישים, תשתיות ופיתוח

הפרדה מפלסית נבות גדעונה, כביש 71

עבודות סלילה הכוללות הקמת שלושה גשרי בטון לצורך הפרדות מפלסיות בפרויקט רכבת מסילת העמק.

פרויקטים נוספים בתחום הכבישים, תשתיות ופיתוח

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות