image
תחומי פעילות ופרויקטים >> גשרים

הקמת גשרי פלדה בשכונת נופים, במודיעין

הקמת שני גשרי פלדה על כבישים 180 ו-200 מטעם החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין.

בוצעו עבודות גישור, עבודות עפר, קירות וסלילה.

גשרי הפלדה כוללים כביש דו נתיבי, דו מסלולי עם אי תנועה באמצע, מדרכות ושביל אופניים.

רוחב כל גשר 36 מטר ובאורך של כ-100 מטר.

פרויקטים נוספים בתחום הגשרים

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות