image
תחומי פעילות ופרויקטים >> כבישים, תשתיות ופיתוח

כביש 6, חוצה ישראל

ביצוע עבודות עפר, סלילה, גישור ותשתיות תת"ק במקטעים נרחבים של כביש 6 בשלבי הביצוע השונים.

פרויקטים נוספים בתחום הכבישים, תשתיות ופיתוח

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות