image
תחומי פעילות ופרויקטים >> כבישים, תשתיות ופיתוח

כביש 90, נחל יטב

ביצוע מעביר מי גשמים (עבור חברת נתיבי ישראל) באפיק הראשי של נחל ייטב העובר מתחת לכביש 90.

העבודה כללה מדרונות ריפ רפ וגביונים.

פרויקטים נוספים בתחום הכבישים, תשתיות ופיתוח

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות