image
תחומי פעילות ופרויקטים >> נמלים

מדרון יפו

הקמת טיילת ים מבטון עבור חברת עזרה וביצרון.

כולל עבודות עפר, חציבה, עבודות ימיות, בטונים, קווי מים, חשמל, גינון, אספלט, ניקוז ופיתוח.

פרויקטים נוספים בתחום הנמלים

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות