image
תחומי פעילות ופרויקטים >> כבישים, תשתיות ופיתוח

מחנה ג'וליס (בביצוע)

במסגרת הרחבה ושדרוג של מחנה ג'וליס מטעם משרד הביטחון בוצעו בנית תשתיות ופיתוח במחנה כולל פינוי קרקע מזוהמת, הקמת מערכת שבילים להולכי רגל, הקמת מבני חדרי טרנספורמציה, הקמת מבנה טרמינל כניסה ובידוק לכלי רכב.

עבודות פיתוח, תשתיות, נוף, חשמל, מיזוג אוויר ותברואה.

פרויקטים נוספים בתחום הכבישים, תשתיות ופיתוח

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות