image
תחומי פעילות ופרויקטים >> כבישים, תשתיות ופיתוח

מנהרות נילי

הקמת צמד מנהרות באורך של 400 מטר כל אחת תוך כדי כריית המנהרה, בירוג והתזה.

פרויקטים נוספים בתחום הכבישים, תשתיות ופיתוח

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות