image
תחומי פעילות ופרויקטים >> כבישים, תשתיות ופיתוח

מרלו"ג אסם

הכשרת שטח ותשתיות להקמת מבנה לוגיסטי לאחסון ציוד עבור מפעלי מזון אוסם.

פרויקטים נוספים בתחום הכבישים, תשתיות ופיתוח

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות