image
תחומי פעילות ופרויקטים >> נמלים

פארק חופי וגשר רידינג

הקמת פארק בסמוך לתחנת הכח רידינג בתל אביב כולל הקמת גשר פלדה להולכי רגל עבור חברת החשמל.

כולל עבודות מים, חשמל, גינון ופיתוח.

פרויקטים נוספים בתחום הנמלים

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות