image
תחומי פעילות ופרויקטים >> כבישים, תשתיות ופיתוח

פיתוח הגוש הגדול, נופי ים, תל אביב

במסגרת פיתוח מתחם צפון תל אביב על ידי החברה הממשלתית למשק וכלכלה בוצעו תשתיות פיתוח וסלילה עבור שכונה חדשה בצפון תל אביב.

פרויקטים נוספים בתחום הכבישים, תשתיות ופיתוח

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות