image
תחומי פעילות ופרויקטים >> נמלים

פתחים בבריכה 3

בניית פתחים בסוללות עבור הסבת בריכה 3 לקרנליט.

הפרויקט בוצע מטעם מפעלי ים המלח.

פרויקטים נוספים בתחום הנמלים

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות