image
תחומי פעילות ופרויקטים >> ביוב, ניקוז ומים

קו סניקה גדורה, חיפה (בביצוע)

במסגרת פיתוח מפרץ חיפה ומטעם חברת איגוד ערים חיפה בוצעה החלפת קו סניקה קיים לאורך נחל גדורה ולאורך מתחם בז"ן באורך כולל של כ-7600 מטר. צינורות PE-100 בקוטר 560-900 מ"מ.

פרויקטים נוספים בתחום הביוב, ניקוז ומים

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות