image
תחומי פעילות ופרויקטים >> נמלים

קציר מלח בבריכה 3

שינוע מלחים מבריכה 3 למקומות אחסון של מפעלי ים המלח.

פרויקטים נוספים בתחום הנמלים

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות