image
תחומי פעילות ופרויקטים >> כבישים, תשתיות ופיתוח

שביל אופניים בשדרות העצמאות בבת-ים

עבודות להקמת שבילי אופניים ופיתוח שצ"פים בשדרות העצמאות בבת-ים

פרויקטים נוספים בתחום הכבישים, תשתיות ופיתוח

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות