image
תחומי פעילות ופרויקטים >> ביוב, ניקוז ומים

שיקום ואחזקת קווי מים ביוב וניקוז, רחובות (בביצוע)

הסכם מסגרת לאחזקה ושיקום של קווי מים, ביוב וניקוז מטעם תאגיד המים רחובות - "הבאר השלישית" ברחבי העיר.

פרויקטים נוספים בתחום הביוב, ניקוז ומים

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות