image
תחומי פעילות ופרויקטים >> נמלים

שיקום ופיתוח נמל אשדוד, קטע E (בביצוע)

במכרז מסגרת שנתי מטעם חברת נמלי ישראל בוצעו עבודות תשתית וסלילת כביש בנמל אשדוד.

פרויקטים נוספים בתחום הנמלים

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות