image
תחומי פעילות ופרויקטים >> כבישים, תשתיות ופיתוח

שיקום טיילת צ'ארלס קלור

הקמת טיילת על חוף הים מטעם הקרן לפיתוח תל אביב.

כולל עבודות גינון, תאורה, פיתוח, מאגר מים ות"ש להשקיה.

פרויקטים נוספים בתחום הכבישים, תשתיות ופיתוח

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות