image
תחומי פעילות ופרויקטים >> כבישים, תשתיות ופיתוח

שכונת המוזיקה, שדרות (בביצוע)

עבודות תשתית ופיתוח בפרויקט פיתוח שכונת המוזיקה, שדרות מערב מטעם החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ.

בוצעו עבודות פיתוח, סלילה, תשתיות, חשמל, תאורה והקמתו של פארק הגבורה בשכונת המוזיקה.

פרויקטים נוספים בתחום הכבישים, תשתיות ופיתוח

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות